Budujemy dla Ciebie

 
 BIURO SPRZEDAŻY

InwestycjaNumerPiętroPokojePowierzchnia m2RzutyWizualizacjaStatus
Filmowa 51I Piętro227.16rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 52I Piętro351.89rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 53I Piętro351.89rzutwizualizacjawolne
Filmowa 54I Piętro347.57rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 55I Piętro228.2rzutwizualizacjawolne
Filmowa 56I Piętro466.07rzutwizualizacjawolne
Filmowa 57I Piętro344.19rzutwizualizacjawolne
Filmowa 58I Piętro233.54rzutwizualizacjawolne
Filmowa 59I Piętro347.57rzutwizualizacjawolne
Filmowa 510II Piętro227.16rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 511II Piętro351.89rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 512II Piętro351.89rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 513II Piętro347.57rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 514II Piętro228.2rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 515II Piętro466.17rzutwizualizacjawolne
Filmowa 516II Piętro344.19rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 517II Piętro233.54rzutwizualizacjarezerwacja
Filmowa 518II Piętro347.57rzutwizualizacjawolne
Filmowa 519III Piętro227.16rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 520III Piętro351.89rzutwizualizacjawolne
Filmowa 521III Piętro351.89rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 522III Piętro347.57rzutwizualizacjawolne
Filmowa 523III Piętro228.2rzutwizualizacjawolne
Filmowa 524III Piętro466.17rzutwizualizacjawolne
Filmowa 525III Piętro344.19rzutwizualizacjawolne
Filmowa 526III Piętro233.54rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 527III Piętro347.57rzutwizualizacjawolne
Filmowa 528IV Piętro227.45rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 529IV Piętro352.35rzutwizualizacjawolne
Filmowa 530IV Piętro352.35rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 531IV Piętro348.02rzutwizualizacjawolne
Filmowa 532IV Piętro228.49rzutwizualizacjawolne
Filmowa 533IV Piętro466.79rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 534IV Piętro345.04rzutwizualizacjarezerwacja
Filmowa 535IV Piętro234.28rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 536IV Piętro348.02rzutwizualizacjawolne
Filmowa 537V Piętro227.45rzutwizualizacjawolne
Filmowa 538V Piętro352.35rzutwizualizacjawolne
Filmowa 539V Piętro352.35rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 540V Piętro348.02rzutwizualizacjawolne
Filmowa 541V Piętro228.49rzutwizualizacjawolne
Filmowa 542V Piętro466.79rzutwizualizacjawolne
Filmowa 543V Piętro345.04rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 544V Piętro234.28rzutwizualizacjarezerwacja
Filmowa 545V Piętro348.02rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 546VI Piętro227.45rzutwizualizacjawolne
Filmowa 547VI Piętro352.35rzutwizualizacjawolne
Filmowa 548VI Piętro352.35rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 549VI Piętro348.02rzutwizualizacjarezerwacja
Filmowa 550VI Piętro228.49rzutwizualizacjawolne
Filmowa 551VI Piętro466.79rzutwizualizacjawolne
Filmowa 552VI Piętro345.04rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 553VI Piętro234.28rzutwizualizacjarezerwacja
Filmowa 554VI Piętro348.02rzutwizualizacjarezerwacja
Filmowa 555I Piętro351.97rzutwizualizacjarezerwacja
Filmowa 556I Piętro476.39rzutwizualizacjawolne
Filmowa 557I Piętro231.35rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 558I Piętro226.77rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 559I Piętro463.44rzutwizualizacjawolne
Filmowa 560I Piętro347.57rzutwizualizacjawolne
Filmowa 561I Piętro351.89rzutwizualizacjawolne
Filmowa 562I Piętro351.89rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 563I Piętro342.76rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 564II Piętro351.97rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 565II Piętro476.39rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 566II Piętro231.35rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 567II Piętro226.77rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 568II Piętro463.55rzutwizualizacjawolne
Filmowa 569II Piętro347.57rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 570II Piętro351.89rzutwizualizacjawolne
Filmowa 571II Piętro351.89rzutwizualizacjawolne
Filmowa 572II Piętro342.76rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 573III Piętro351.97rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 574III Piętro476.39rzutwizualizacjawolne
Filmowa 575III Piętro231.35rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 576III Piętro226.77rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 577III Piętro463.55rzutwizualizacjawolne
Filmowa 578III Piętro347.57rzutwizualizacjawolne
Filmowa 579III Piętro351.89rzutwizualizacjawolne
Filmowa 580III Piętro351.89rzutwizualizacjawolne
Filmowa 581III Piętro342.76rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 582IV Piętro352.53rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 583IV Piętro477.53rzutwizualizacjawolne
Filmowa 584IV Piętro231.69rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 585IV Piętro227.07rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 586IV Piętro464.16rzutwizualizacjawolne
Filmowa 587IV Piętro348.02rzutwizualizacjawolne
Filmowa 588IV Piętro352.35rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 589IV Piętro352.35rzutwizualizacjawolne
Filmowa 590IV Piętro343.22rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 591V Piętro352.53rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 592V Piętro477.53rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 593V Piętro231.69rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 594V Piętro227.07rzutwizualizacjarezerwacja
Filmowa 595V Piętro464.16rzutwizualizacjawolne
Filmowa 596V Piętro348.02rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 597V Piętro352.35rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 598V Piętro352.35rzutwizualizacjawolne
Filmowa 599V Piętro343.22rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 5100VI Piętro352.53rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 5101VI Piętro477.53rzutwizualizacjawolne
Filmowa 5102VI Piętro231.69rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 5103VI Piętro227.07rzutwizualizacjarezerwacja
Filmowa 5104VI Piętro464.16rzutwizualizacjawolne
Filmowa 5105VI Piętro348.02rzutwizualizacjarezerwacja
Filmowa 5106VI Piętro352.35rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 5107VI Piętro352.35rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 5108VI Piętro343.22rzutwizualizacjarezerwacja
Filmowa 5109VII Piętro352.53rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 5110VII Piętro477.53rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 5111VII Piętro231.69rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 5112VII Piętro227.07rzutwizualizacjarezerwacja
Filmowa 5113VII Piętro464.16rzutwizualizacjawolne
Filmowa 5114VII Piętro348.02rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 5115VII Piętro352.74rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 5116VII Piętro352.74rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 5117VII Piętro343.22rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 5118I Piętro478.03rzutwizualizacjawolne
Filmowa 5119I Piętro241.14rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 5120I Piętro352.93rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 5121I Piętro479.51rzutwizualizacjawolne
Filmowa 5122II Piętro478.03rzutwizualizacjawolne
Filmowa 5123II Piętro352.94rzutwizualizacjawolne
Filmowa 5124II Piętro352.93rzutwizualizacjawolne
Filmowa 5125II Piętro479.51rzutwizualizacjawolne
Filmowa 5126III Piętro478.03rzutwizualizacjawolne
Filmowa 5127III Piętro352.94rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 5128III Piętro352.93rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 5129III Piętro479.51rzutwizualizacjawolne
Filmowa 5130IV Piętro478.9rzutwizualizacjawolne
Filmowa 5131IV Piętro353.57rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 5132IV Piętro353.56rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 5133IV Piętro480.39rzutwizualizacjawolne
Filmowa 5134V Piętro478.9rzutwizualizacjawolne
Filmowa 5135V Piętro353.57rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 5136V Piętro353.56rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 5137V Piętro480.39rzutwizualizacjawolne
Filmowa 5138VI Piętro478.9rzutwizualizacjawolne
Filmowa 5139VI Piętro353.57rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 5140VI Piętro353.56rzutwizualizacjawolne
Filmowa 5141VI Piętro480.39rzutwizualizacjawolne
Filmowa 5142VII Piętro478.9rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 5143VII Piętro353.57rzutwizualizacjarezerwacja
Filmowa 5144VII Piętro353.56rzutwizualizacjarezerwacja
Filmowa 5145VII Piętro480.39rzutwizualizacjawolne

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Bydgoszcz ul. Chodkiewicza 15
 

ZAWARTOŚĆ NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE STANOWI OFERTY W MYŚL ART. 66, § 1. KODEKSU CYWILNEGO. OPTAL DEVELOPER SP. J. NIE ODPOWIADA ZA EWENTUALNE BŁĘDY LUB NIEAKTUALNE OFERTY |  Copyright 2020 Optal Developer Sp. J.  

Created by Bikam Marketing