Budujemy dla Ciebie

 
 BIURO SPRZEDAŻY

InwestycjaNumerPiętroPokojePowierzchnia m2RzutyWizualizacjaStatus
Filmowa 51I Piętro227.54rzutwizualizacjarezerwacja
Filmowa 52I Piętro352.53rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 53I Piętro352.53rzutwizualizacjawolne
Filmowa 54I Piętro348.18rzutwizualizacjawolne
Filmowa 55I Piętro228.58rzutwizualizacjawolne
Filmowa 56I Piętro466.94rzutwizualizacjawolne
Filmowa 57I Piętro344.7rzutwizualizacjawolne
Filmowa 58I Piętro233.93rzutwizualizacjarezerwacja
Filmowa 59I Piętro348.18rzutwizualizacjawolne
Filmowa 510II Piętro227.54rzutwizualizacjarezerwacja
Filmowa 511II Piętro352.53rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 512II Piętro352.53rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 513II Piętro348.18rzutwizualizacjawolne
Filmowa 514II Piętro228.58rzutwizualizacjarezerwacja
Filmowa 515II Piętro466.94rzutwizualizacjawolne
Filmowa 516II Piętro344.7rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 517II Piętro233.93rzutwizualizacjawolne
Filmowa 518II Piętro348.18rzutwizualizacjawolne
Filmowa 519III Piętro227.54rzutwizualizacjawolne
Filmowa 520III Piętro352.53rzutwizualizacjawolne
Filmowa 521III Piętro352.53rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 522III Piętro348.18rzutwizualizacjawolne
Filmowa 523III Piętro228.58rzutwizualizacjawolne
Filmowa 524III Piętro466.94rzutwizualizacjawolne
Filmowa 525III Piętro344.7rzutwizualizacjawolne
Filmowa 526III Piętro233.93rzutwizualizacjarezerwacja
Filmowa 527III Piętro348.18rzutwizualizacjawolne
Filmowa 528IV Piętro227.83rzutwizualizacjawolne
Filmowa 529IV Piętro352.99rzutwizualizacjawolne
Filmowa 530IV Piętro352.99rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 531IV Piętro348.63rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 532IV Piętro228.89rzutwizualizacjawolne
Filmowa 533IV Piętro467.56rzutwizualizacjawolne
Filmowa 534IV Piętro345.54rzutwizualizacjawolne
Filmowa 535IV Piętro234.68rzutwizualizacjarezerwacja
Filmowa 536IV Piętro348.63rzutwizualizacjawolne
Filmowa 537V Piętro227.83rzutwizualizacjawolne
Filmowa 538V Piętro352.99rzutwizualizacjawolne
Filmowa 539V Piętro352.99rzutwizualizacjawolne
Filmowa 540V Piętro348.63rzutwizualizacjawolne
Filmowa 541V Piętro228.89rzutwizualizacjawolne
Filmowa 542V Piętro467.56rzutwizualizacjawolne
Filmowa 543V Piętro345.54rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 544V Piętro234.68rzutwizualizacjarezerwacja
Filmowa 545V Piętro348.63rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 546VI Piętro227.83rzutwizualizacjawolne
Filmowa 547VI Piętro352.99rzutwizualizacjawolne
Filmowa 548VI Piętro352.99rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 549VI Piętro348.63rzutwizualizacjawolne
Filmowa 550VI Piętro228.89rzutwizualizacjawolne
Filmowa 551VI Piętro467.56rzutwizualizacjawolne
Filmowa 552VI Piętro345.54rzutwizualizacjarezerwacja
Filmowa 553VI Piętro234.68rzutwizualizacjarezerwacja
Filmowa 554VI Piętro348.63rzutwizualizacjawolne
Filmowa 555I Piętro352.59rzutwizualizacjawolne
Filmowa 556I Piętro477.23rzutwizualizacjawolne
Filmowa 557I Piętro231.75rzutwizualizacjawolne
Filmowa 558I Piętro227.14rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 559I Piętro464.29rzutwizualizacjawolne
Filmowa 560I Piętro348.18rzutwizualizacjawolne
Filmowa 561I Piętro352.53rzutwizualizacjawolne
Filmowa 562I Piętro352.53rzutwizualizacjawolne
Filmowa 563I Piętro343.33rzutwizualizacjawolne
Filmowa 564II Piętro352.59rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 565II Piętro477.23rzutwizualizacjawolne
Filmowa 566II Piętro231.75rzutwizualizacjawolne
Filmowa 567II Piętro227.14rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 568II Piętro464.29rzutwizualizacjawolne
Filmowa 569II Piętro348.18rzutwizualizacjawolne
Filmowa 570II Piętro352.53rzutwizualizacjawolne
Filmowa 571II Piętro352.53rzutwizualizacjawolne
Filmowa 572II Piętro343.33rzutwizualizacjawolne
Filmowa 573III Piętro352.59rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 574III Piętro477.23rzutwizualizacjawolne
Filmowa 575III Piętro231.75rzutwizualizacjawolne
Filmowa 576III Piętro227.14rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 577III Piętro464.29rzutwizualizacjawolne
Filmowa 578III Piętro348.18rzutwizualizacjawolne
Filmowa 579III Piętro352.53rzutwizualizacjawolne
Filmowa 580III Piętro352.53rzutwizualizacjawolne
Filmowa 581III Piętro343.33rzutwizualizacjawolne
Filmowa 582IV Piętro353.15rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 583IV Piętro478.37rzutwizualizacjawolne
Filmowa 584IV Piętro232.09rzutwizualizacjarezerwacja
Filmowa 585IV Piętro227.44rzutwizualizacjarezerwacja
Filmowa 586IV Piętro464.9rzutwizualizacjawolne
Filmowa 587IV Piętro348.63rzutwizualizacjawolne
Filmowa 588IV Piętro352.99rzutwizualizacjawolne
Filmowa 589IV Piętro352.99rzutwizualizacjawolne
Filmowa 590IV Piętro343.78rzutwizualizacjawolne
Filmowa 591V Piętro353.15rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 592V Piętro478.37rzutwizualizacjawolne
Filmowa 593V Piętro232.09rzutwizualizacjarezerwacja
Filmowa 594V Piętro227.44rzutwizualizacjawolne
Filmowa 595V Piętro464.9rzutwizualizacjawolne
Filmowa 596V Piętro348.63rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 597V Piętro352.99rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 598V Piętro352.99rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 599V Piętro343.78rzutwizualizacjawolne
Filmowa 5100VI Piętro353.15rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 5101VI Piętro478.37rzutwizualizacjawolne
Filmowa 5102VI Piętro232.09rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 5103VI Piętro227.44rzutwizualizacjawolne
Filmowa 5104VI Piętro464.9rzutwizualizacjawolne
Filmowa 5105VI Piętro348.63rzutwizualizacjawolne
Filmowa 5106VI Piętro352.99rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 5107VI Piętro352.99rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 5108VI Piętro343.78rzutwizualizacjawolne
Filmowa 5109VII Piętro353.15rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 5110VII Piętro478.37rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 5111VII Piętro232.09rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 5112VII Piętro227.44rzutwizualizacjarezerwacja
Filmowa 5113VII Piętro464.9rzutwizualizacjawolne
Filmowa 5114VII Piętro348.63rzutwizualizacjawolne
Filmowa 5115VII Piętro353.37rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 5116VII Piętro353.37rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 5117VII Piętro343.78rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 5118I Piętro478.9rzutwizualizacjawolne
Filmowa 5119I Piętro241.6rzutwizualizacjawolne
Filmowa 5120I Piętro353.54rzutwizualizacjawolne
Filmowa 5121I Piętro480.39rzutwizualizacjawolne
Filmowa 5122II Piętro478.9rzutwizualizacjawolne
Filmowa 5123II Piętro353.54rzutwizualizacjawolne
Filmowa 5124II Piętro353.54rzutwizualizacjawolne
Filmowa 5125II Piętro480.39rzutwizualizacjawolne
Filmowa 5126III Piętro478.9rzutwizualizacjawolne
Filmowa 5127III Piętro353.54rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 5128III Piętro353.54rzutwizualizacjawolne
Filmowa 5129III Piętro480.39rzutwizualizacjawolne
Filmowa 5130IV Piętro479.78rzutwizualizacjawolne
Filmowa 5131IV Piętro354.16rzutwizualizacjawolne
Filmowa 5132IV Piętro354.16rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 5133IV Piętro481.27rzutwizualizacjawolne
Filmowa 5134V Piętro479.78rzutwizualizacjawolne
Filmowa 5135V Piętro354.16rzutwizualizacjawolne
Filmowa 5136V Piętro354.16rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 5137V Piętro481.27rzutwizualizacjawolne
Filmowa 5138VI Piętro479.78rzutwizualizacjawolne
Filmowa 5139VI Piętro354.16rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 5140VI Piętro354.16rzutwizualizacjawolne
Filmowa 5141VI Piętro481.27rzutwizualizacjawolne
Filmowa 5142VII Piętro479.78rzutwizualizacjasprzedane
Filmowa 5143VII Piętro354.16rzutwizualizacjawolne
Filmowa 5144VII Piętro354.16rzutwizualizacjawolne
Filmowa 5145VII Piętro481.27rzutwizualizacjarezerwacja

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Bydgoszcz ul. Chodkiewicza 15
 

ZAWARTOŚĆ NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE STANOWI OFERTY W MYŚL ART. 66, § 1. KODEKSU CYWILNEGO. OPTAL DEVELOPER SP. J. NIE ODPOWIADA ZA EWENTUALNE BŁĘDY LUB NIEAKTUALNE OFERTY |  Copyright 2020 Optal Developer Sp. J.  

Created by Bikam Marketing